Balubadager for de minste!

Barseltreff hver mandag og onsdag fra kl 10-12!

Balubaland Home Tree
Velkommen til Balubaland!
Balubaland Sivert

Som en del av vårt tilbud til barnefamilier tilbyr vi nå fri entre for barn under ett år i følge med foreldre på mandager og onsdager mellom klokken 10-12.

Disse dagene vil vi legge litt ekstra til rette for de aller minste inne i selve parken. Vi tenker at dette skal være et hyggelig tilbud om du går hjemme i barselpermisjon. Her kan man møte nye bekjentskaper eller avtale et treff med kjente.

I Balubaland har vi eget stellerom.

Balubaland finner du på plan 2

Balubaland Home Tree
Velkommen til Balubaland!
System.Linq.Enumerable+SelectListIterator`2[ThonShopping.Internet.Site.Features.ImageVault.Models.ExtendedImageBlockMedia,System.String]